Tủ Đựng Kem

may lam kem,bot lam kem,banh dung kem,nguyen lieu trang tri kem

Loại: n/a

Size: n/a

  

MODE

KÍCH THƯỚC

NGUỒN ĐIỆN

HỌC CHỨA

ĐỘ LẠNH

WDB –V6

730 x 1120 x 1386 (mm)

220V/50H Z

1/3Pan X6P cs

-18 ~ - 22 OC

WDB –V8

905 x 1120 x 1386 (mm)

220V/50H Z

1/3Pan X8P cs

-18 ~ - 22 OC

WDB –V10

1080 x 1120 x 1386 (mm)

220V/50H Z

1/3Pan X10P cs

-18 ~ - 22 OC

WDB –V12

1255 x 1120 x  1386 (mm)

220V/50H Z

1/3Pan X12P cs

-18 ~ - 22 OC

WDB –V14

1430 x 1120  x 1386 (mm)

220V/50H Z

1/3Pan X14P cs

-18 ~ - 22 OC

WDB –V16

1605 x 1120 x 1386 (mm)

220V/50H Z

1/3Pan X16P cs

-18 ~ - 22 OC

WDB –V18

1780  x 1120 x 1386 (mm)

220V/50H Z

1/3Pan X18P cs

-18 ~ - 22 OC

WDB –V20

1955 x 1120 x 1386 (mm)

220V/50H Z

1/3Pan X20P cs

-18 ~ - 22 OC

WDB –V22

2130 x 1120 x 1386 (mm)

220V/50H Z

1/3Pan X22P cs

-18 ~ - 22 OC

Sản phẩm cùng loại

may lam kem,bot lam kem,banh dung kem,nguyen lieu trang tri kem
Tủ Chứa Kem
« 1 2 3 4 »